Hlavnými činnosťami spoločnosti AGROTERRA, spol. s r. o., sú pestovanie krmovín a chov oviec. Spoločnosť obhospodaruje takmer 1000 hektárov pôdy, pričom ornú pôdu tvorí približne 70 percent a trávnatý porast tvorí približne 30 percent plochy. Pestuje sa tu silážna kukurica, jačmeň, ovos a lucerna. Dopestované plodiny sa z časti využívajú na kŕmenie chovaných zvierat a časť úrody je určená na predaj. Spoločnosť sa v minulosti venovala najmä chovu plemien merino, ile de France a suffolk. V súčasnosti pracuje na získaní štatútu šľachtiteľského chovu oviec plemena lacaune. Toto plemeno je celosvetovo uznávané mliekové plemeno pôvodom z Francúzska a priamo z Francúzska je aktuálne 1/3 plemenného stáda, oviec chovaných v Hubove. Všetky dovezené zvieratá sú typickými čistokrvnými predstaviteľmi tohto plemena a ich exteriér dopĺňajú charakteristické znaky, ako neovlnené brucho a dobre utvárané vemeno s veľkou kapacitou.

Z hľadiska systému chovu, spoločnosť uprednostnila chov oviec s pobytom v modernizovanej produkčnej maštali, s niekoľko hektárovým oplôtkom na pasenie. Pripúšťanie sa realizuje trikrát ročne, a to háremovým spôsobom pripúšťania. Z Francúzka bolo dovezených niekoľko plemenných baranov a doposiaľ stihli vyprodukovať niekoľko ďalších generácii kvalitných plemenných zvierat. Z hľadiska variety línií tu môžeme nájsť línie ako LAZINA, LAFUZO, LABUDA, LARAMU a LAKELY. Keďže bahnenie býva častejšie, podmienky sú vytvorené naozaj priaznivo. Priestory na to určené sú vždy čisté, dostatočne priestranné a pôrod má pod dozorom pracovník na smene, ktorý vie v prípade potreby asistovať, jahňa očistiť alebo napojiť mledzivom. Spoločnosť praktizuje veľmi skorý odstav jahniat. Jahňatá sa od bahnice odoberajú hneď po narodení a oddeľujú sa v samostatných priestoroch. Mledzivo sa oddája a podáva sa po dobu troch dní cez fľašu, čo zaručuje bezproblémový prechod jahniat z fľaše na mliečny automat. Na štvrtý až siedmy deň sa ovčie mlieko mieša so sušeným a po dobu ôsmych dní nastáva úplný prechod na mliečny automat. Postupne sa pridávajú granule na spustenie činnosti bachora.

Prihliadnuc na geneticky danú predispozíciu vysokej mliekovej úžitkovosti, spôsob chovu bahníc, dobrý zdravotný stav, manažment podniku a kolektív zručných ľudí, sú výsledky úctyhodné. Priemerný nádoj na kus a deň na vrchole laktácie, bol takmer dva litre a rekordný nádoj od jednej bahnice za laktáciu, bol viac ako štyristo kilogramov mlieka. Dané výsledky si však vyžadujú manažment na vysokej úrovni, kvalitnú výživu a pedantný prístup k chovaným bahniciam.

Čo s toľkou produkciou?

Spoločnosť AGROTERRA, spol. s r. o. používa na dojenie modernú dojáreň značky Milkplan s kapacitou pre 48 oviec, s rýchlim odchodom. Bahnice počas dojenia dostávajú približne 200 gramov jačmeňa, ktorý pomáha bezproblémovému priebehu akcie. Zhruba 70 percent oviec je očíslovaných elektronickým čipom, ktorý uľahčuje inventúru tým, že počas dojenia sa dá urobiť kompletná inventúra stáda, a to počas desiatich minút. Dojáreň je napojená priamo na tunajšiu mliekareň na spracovanie ovčieho mlieka, Hubovo SK 4-7-182 ES patriacu spoločnosti BioEn s.r.o., kde sa mlieko hneď po nadojení dopraví. Následne putuje do tankov, v ktorých sa dlho nezdrží a ďalej pokračuje priamo do doskového pastéra, kde ho následne pasterizujú pri teplote 75 stupňov a vyrábajú z neho 100% ovčie produkty. Napríklad čerstvý ovčí hrudkový syr, údený syr, syrové nite a uzlíky, parenice údené či neúdené, ovčiu bryndzu, zrejúce syry a žinčicu. K širokému sortimentu pribudol aj výborný ovčí jogurt, ktorý si podľa slov zástupcov spoločnosti, spotrebitelia nevedia vynachváliť.

Spoločnosť v budúcnosti plánuje prístavbu ďalšej produkčnej maštale a s tým súvisí aj navyšovanie počtov zvierat s vlastným odchovom. Kľúčovou víziou spoločnosti je udržateľný rozvoj prevádzkovaných poľnohospodárskych činností a rozšírenie chovu už spomínaného plemena lacaune na 1200 kusov plemenných bahníc, s priemernou dennou produkciou farmy 1000 litrov surového ovčieho mlieka.

Celý článok aj s fotografiami je publikovaný v časopise CHOV OVIEC a KÔZ č. 1/2021