Návrat spotrebiteľov k tradičným slovenským potravinám, potraviny vyššej kvality, cena primeraná kvalite a označenie, ktoré odlišuje výrobky na trhu. To sú hlavné špecifiká pri udeľovaní Značky kvality Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Na Slovensku už niekoľko posledných rokov stále viac spotrebiteľov zvyšuje svoje nároky na potraviny. Buď z hľadiska zdravotného, ktoré je spôsobené mnohými intoleranciami alebo z hľadiska patriotizmu, keď spotrebitelia nakupujú hlavne podľa krajiny pôvodu a pýtajú si slovenské výrobky.

Značka Gemerské ovečky a výrobca výrobkov zo 100% ovčieho mlieka, spoločnosť BioEn, s.r.o., prihlásili niektoré svoje výrobky na získanie označenia Značka kvality. Odborná komisia rozhodla, že všetky hodnotené výrobky získali ocenenie najvyššieho stupňa, a to je Značka kvality 2. stupňa, informácie nájdete tu: https://znackakvality.sk/vyrobca/bioen-sro.

Hodnotené výrobky z portfólia Gemerské ovečky:

Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Prioritou programu od začiatku bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.1)

Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t. j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie komisie získajú Značku kvality 2. stupňa, tiež právo používať logo značky 2. stupňa, ktoré reprezentuje výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami.1)

Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.1)

Od roku 2012 môže značku získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín. O udelení značky výrobkom rozhoduje odborná komisia. Značka kvality je udeľovaná na 3 roky. Môže byť udelená v dvoch stupňoch – 1. stupeň a 2. stupeň, pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Prostredníctvom značky môžu výrobcovia odlíšiť svoje slovenské potravinové výrobky od potravín dovážaných zo zahraničia. A spotrebitelia sa tiež môžu ľahko a rýchlo zorientovať medzi výrobkami ponúkanými na trhu.

1) Zdroj: https://znackakvality.sk/sk/znacka-kvality