hr

Novinky

Pojazdné predajne s čerstvými výrobkami zo 100% ovčieho mlieka
Pojazdné predajne s čerstvými výrobkami zo 100% ovčieho mlieka
07.10.2020

Čo sa skrýva vo veľkej dodávke s krásnym dizajnom ovečiek, syrov a pastvín?

Nazrite spoločne s nami do zákulisia pojazdných predajní Gemerské ovečky.

Nápadný dizajn pojazdných predajní Gemerské ovečky určite neprehliadnete. Nie je to len taká obyčajná dodávka s peknými obrázkami.

pojazdna predajna 1.jpeg

Rozmery pojazdnej predajne sú: dĺžka viac ako 6 metrov, šírka približne 2 metre, výška takmer 3 metre.

pojazdna predajna 2.jpeg

pojazdna predajna 3.jpeg

Úlohou pojazdných predajní je dostať čerstvé výrobky zo 100% ovčieho mlieka čo najbližšie k zákazníkom. Vo vnútri predajni sa nachádza chladený sklad, veľká chladnička, dve chladiace vitríny, umývadlo a odkladacie priestory na hygienické a dezinfekčné prostriedky, dokumentáciu a všetko potrebné pre plynulý predaj. Zo zadnej strany auta sú dvere, ktoré sú vchodom do dodávky. Bočná strana vpravo je otváracia, slúži na prístup pre zákazníkov, zároveň vytvára striešku, ktorá zákazníkov chráni pred dažďom a pre samotnú predajňu vytvára tieň. 

pojazdna predajna 4.png

pojazdna predajna 5.jpeg

Blízko predajného okienka môžete vidieť tabuľu, ktorá upozorňuje na aktuálnu ponuku výrobkov a zľavy.

pojazdna predajna 6.png

Výrobky v pojazdných predajniach sú počas jazdy dodávky uskladnené v chladenom sklade. Pri predaji sú výrobky umiestnené v chladničke a vo vitrínach. Každé chladené miesto má svoj zabudovaný teplomer, ktorý ukazuje aktuálnu teplotu vo vnútri. Súčasne je na každom mieste umiestnený aj kontrolný teplomer. Pomocou všetkých teplomerov sú pravidelne sledované a zaznamenávané teploty. Skladovanie výrobkov zo 100% ovčieho mlieka je dôležité z hľadiska zachovania vysokej kvality výrobkov.

Dodávka je počas predaja zaparkovaná na mieste, ktoré povolí príslušné mesto alebo obec. Je zapojená do elektrickej siete, aby bolo zabezpečené správne fungovanie všetkých chladiacich zariadení. 

pojazdna predajna 7.jpeg


Ako sa výrobky do pojazdnej predajne dostanú?

Z mliekarni na spracovanie ovčieho mlieka v obci Hubovo sú výrobky expedované a prepravované pomocou moderných chladiarenských áut. Tieto autá zabezpečia, že sú výrobky počas celej doby prepravované so zachovaním požadovanej skladovacej teploty, ktorá je pri výrobkoch zo 100% ovčieho mlieka Gemerské ovečky do 6 stupňov ºC.

chladiace auto 1.jpeg

chladiace auto 2.jpeg